Adventskalenderbild vom 08.12.2020, Ethik Kl. 8, Foto: Doldinger